Pöördkäibemaks

Tehinguid Euroopa Liidu liikmesriikide vahel nimetatakse ühendusesiseseks käibeks või soetuseks, kus käibemaksumäär on 0%. Sellist käibemaksu nimetatakse pöördkäibemaksuks, kus käive […]

Sõiduautod ettevõtluses

Sõiduautode kasutamiseks ettevõtluses on kaks võimalust: (1) soetada, rentida või liisida auto äriühingu nimele või (2) kasutada isiklikku sõiduautot äriühingu […]

Kuidas kirjutada tegevusaruannet?

Tegevusaruanne on ettevõtte juhtkonna poolt koostatav aruanne, kus tutvustatakse ettevõtet ja selle ajalugu ning ettevõtte majandustegevust, andes hinnang möödunud majandusaastale […]

Auditeerimiskohustus

2016. aasta 1.jaanuarist jõustunud audiitortegevuse seaduse muudatuste kaudu on kehtestatud ettevõtetele, mille aruandeaasta algab 2016. aasta 1.jaanuaril või hiljem uued […]

{{calculateTax}}

Sõiduato eridoodustuse kalkulaator 2018 (kW)


Maksusumma erisoodustuselt: {{Tax}}€