Artiklid

Käibemaks ehk lisandunud väärtuse maks
22. veebr. 2023

Käibemaks ehk lisandunud väärtuse maks

Käibemaks (KM) on loodud maksustamaks äritegevuse käigus müüdavaid kaupu ja teenuseid. Samuti Euroopa Liidust ostetud kaupu ning kolmandatest riikidest sisse toodud kaupa. KM tuleb üldjuhul maksta lõpptarbijal. Käibemaksu nimetatakse mõnikord ka lisandunud väärtuse maksuks. Selle põhjuseks on see, et ettevõte saab küsida tagasi kauba ostmisel tasutud käibemaksu, hoolimata sellest, et ettevõte peab kauba või teenuse […]

Pöördkäibemaks
6. veebr. 2023

Pöördkäibemaks

Tehinguid Euroopa Liidu liikmesriikide vahel nimetatakse ühendusesiseseks käibeks või soetuseks, kus käibemaksumäär on 0%. Sellist käibemaksu nimetatakse pöördkäibemaksuks, kus käive

Isikliku auto kompensatsioon

Isikliku auto kompensatsioon

Isikliku sõiduauto kasutamine tööga seotud sõitudeks on võimalik tööandja poolt kompenseerida. Siia alla kuuluvad peamiselt töö tegemiseks vajalikud sõidud. Töö- ja koduvahelisi sõite käsitletakse töösõitudena siis, kui töölepinguga töötav isik elab töökohast rohkem kui 50 kilomeetri kaugusel või ühistranspordi abil ei saa seda maad läbida mõistliku ajakuluga ja ka rahalise kuluga. Sõiduautodena käsitletakse siin kontekstis […]

E-residentsus
2. veebr. 2023

E-residentsus

Finance Plus lisati E-residentide Marketplace’i. Pakume E-residentidele peamiselt raamautpidamisega seotud teenuseid, aga ka ettevõtte asutamist, juriidilist nõustamist ja maksunõu.

Kuidas kirjutada tegevusaruannet?
6. okt. 2021

Kuidas kirjutada tegevusaruannet?

Tegevusaruanne on ettevõtte juhtkonna poolt koostatav aruanne, kus tutvustatakse ettevõtet ja selle ajalugu ning ettevõtte majandustegevust, andes hinnang möödunud majandusaastale

13. veebr. 2015

Auditeerimiskohustus

Raamatupidamise aastaaruande audit või ülevaatus on kohustuslik raamatupidamiskohustuslasele, kelle aastaaruandes toodud näitajatest vähemalt kaks ületavad alljärgnevaid tingimusi: [table] Tingimused # Audit  #   Ülevaatus müügitulu või tulu #  4 000 000 eurot  #  1 600 000 eurot varad bilansipäeva seisuga kokku  # 2 000 000 eurot  #  800 000 eurot keskmine töötajate arv # 50 inimest # 24 […]