Artiklid

Pöördkäibemaks
6. juuli 2023

Pöördkäibemaks

Tehinguid Euroopa Liidu liikmesriikide vahel nimetatakse ühendusesiseseks käibeks või soetuseks, kus käibemaksumäär on 0%. Sellist käibemaksu nimetatakse pöördkäibemaksuks, kus käive

Kuidas kirjutada tegevusaruannet?

Kuidas kirjutada tegevusaruannet?

Tegevusaruanne on ettevõtte juhtkonna poolt koostatav aruanne, kus tutvustatakse ettevõtet ja selle ajalugu ning ettevõtte majandustegevust, andes hinnang möödunud majandusaastale

E-residentsus
2. juuli 2023

E-residentsus

Pakume E-residentidele peamiselt raamatupidamisega seotud teenuseid. Ka ettevõtte asutamist, juriidilist nõustamist ja maksunõu.

Isikliku auto kompensatsioon
6. veebr. 2023

Isikliku auto kompensatsioon

Isikliku sõiduauto kasutamine tööga seotud sõitudeks on võimalik tööandja poolt kompenseerida. Siia alla kuuluvad peamiselt töö tegemiseks vajalikud sõidud.

20. apr. 2015

Обязательство по проведению аудиторской проверки

Обязательство по проведению аудиторской проверки К отчету за хозяйственный год необходимо добавить также отчет аудитора, если осуществление аудиторской проверки является обязательным для Вашего предприятия. Аудит или осмотр бухгалтерского годового отчета является обязательным для объекта бухгалтерского учета, в годовом отчете которого из числа показателей приведены по меньшей мере два превышающих нижеследующие условия: [table] “Услови” # “Аудит” […]

Как написать отчет о деятельности?

Как написать отчет о деятельности?

Отчет о деятельности – это составляемый руководством отчет, в котором представляется предприятие и его история, а также хозяйственная деятельность предприятия, давая оценку прошедшим хозяйственным годам, и представляя основные идеи и задания на следующий год. Согласно Закону о ведении бухгалтерского учета, отчет о деятельности должен содержать следующие аспекты: описание сферы/сфер деятельности и предлагаемых групп товаров и […]

Налог с оборота, удерживаемый источником

Налог с оборота, удерживаемый источником

Сделки между государствами Европейского союза называются оборотом внутри объединения или приобретением, при котором ставка налога с оборота составляет 0%. Такой налог с оборота называется налогом с оборота, удерживаемого источником, при котором оборот возникает у продавца товара или услуги, но обязательство по уплате налога распространяется на получателя товара или услуги и облагается налогом согласно ставкам налога […]

Легковой автомобиль в предпринимательстве

Легковой автомобиль в предпринимательстве

Для использования легкового автомобиля в предпринимательстве существует две возможности: (1) приобрести, арендовать или взять в лизинг автомобиль на имя коммерческого объединения или (2) использовать личный легковой автомобиль на благо коммерческого объединения. В зависимости от совершенного выбора отличается учет налогов и затрат, однако обязательство ведения дневника поездок в общем порядке в обоих случаях является обязательным. Ссылки […]

Miten toimintakertomus laaditaan?
15. apr. 2015

Miten toimintakertomus laaditaan?

Toimintakertomus on yritysjohdon laatima kertomus, jonka tarkoituksena on esitellä yhtiötä ja sen historiaa sekä yhtiön liiketoimintaa, antaen samalla johdon arvio edellisestä tilikaudesta ja ilmoittaen lisäksi tärkeimmät suunnitelmat ja tehtävät seuraavan tilikauden varalle. Kirjanpitolain mukaan on toimintakertomukseen sisällytettävä seuraavat kohdat: toimialan/toimialojen sekä tarjolla olevien tuotteiden ja palveluryhmien kuvaukset merkittävimmät tilikauden aikana toteutetut ja lähitulevaisuudessa suunnitellut sijoitukset […]