Kuidas kirjutada tegevusaruannet?

Tegevusaruanne on ettevõtte juhtkonna poolt koostatav aruanne, kus tutvustatakse ettevõtet ja selle ajalugu ning ettevõtte majandustegevust, andes hinnang möödunud majandusaastale […]

E-resident marketplace member

Finance Plus lisati E-residentide Marketplace’i. Pakume E-residentidele peamiselt raamautpidamisega seotud teenuseid, aga ka ettevõtte asutamist, juriidilist nõustamist ja maksunõu. Rohkem […]

Pöördkäibemaks

Tehinguid Euroopa Liidu liikmesriikide vahel nimetatakse ühendusesiseseks käibeks või soetuseks, kus käibemaksumäär on 0%. Sellist käibemaksu nimetatakse pöördkäibemaksuks, kus käive […]

Sõiduautod ettevõtluses

Sõiduautode kasutamiseks ettevõtluses on kaks võimalust: (1) soetada, rentida või liisida auto äriühingu nimele või (2) kasutada isiklikku sõiduautot äriühingu […]

{{calculateTax}}

Sõiduato eridoodustuse kalkulaator 2018 (kW)


Maksusumma erisoodustuselt: {{Tax}}€