2016. aasta 1.jaanuarist jõustunud audiitortegevuse seaduse muudatuste kaudu on kehtestatud ettevõtetele, mille aruandeaasta algab 2016. aasta 1.jaanuaril või hiljem uued auditi ja ülevaatuse kohustuse lävendid. Majandusaasta aruandele tuleb lisada ka audiitori järeldusotsus, kui auditi tegemine teie ettevõttele on kohustuslik. Raamatupidamise aastaaruande audit või ülevaatus on kohustuslik raamatupidamiskohustuslasele, kelle aastaaruandes toodud näitajatest vähemalt kaks ületavad alljärgnevaid tingimusi:

Tingimused  Audit  Ülevaatus
müügitulu või tulu 4 000 000 eurot  1 600 000 eurot
varad bilansipäeva seisuga kokku   2 000 000 eurot  800 000 eurot
keskmine töötajate arv 60 inimest 24 inimest

Audit on ka kohustuslik raamatupidamiskohustuslasele, kelle aastaaruandes toodud näitajatest vähemalt üks ületab alljärgnevaid tingimusi:

Tingimused  Audit  Ülevaatus
müügitulu või tulu 12 000 000 eurot    4 800 000 eurot
varad bilansipäeva seisuga kokku   6 000 000 eurot  2 400 000 eurot
keskmine töötajate arv 180 inimest 72 inimest

Ettevõte, mille majandusaasta algab enne 1.jaanuari 2016 on raamatupidamise aastaaruande audit või ülevaatus kohustuslik, kui aastaaruandes toodud näitajatest vähemalt kaks ületavad alljärgnevaid tingimusi:

Tingimused  Audit  Ülevaatus
müügitulu või tulu 2 000 000 eurot  1 000 000 eurot
varad bilansipäeva seisuga kokku   1 000 000 eurot  500 000 eurot
keskmine töötajate arv 30 inimest 15 inimest

Audit on ka kohustuslik raamatupidamiskohustuslasele, kelle aastaaruandes toodud näitajatest vähemalt üks ületab alljärgnevaid tingimusi:

Tingimused  Audit  Ülevaatus
müügitulu või tulu 6 000 000 eurot    3 000 000 eurot
varad bilansipäeva seisuga kokku   3 000 000 eurot  1 500 000 eurot
keskmine töötajate arv 90 inimest 45 inimest

Raamatupidamise aastaaruande audit on samuti kohustuslik igale aktsiaseltsile, riigiraamatupidamiskohustuslasele, kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sihtasutusele ja riigieelarvest eraldist saavale erakonnale.