Juriidiline nõustamine

Pakume juriidilist nõustamist väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. Lisaks pakume alustavatele ettevõtetele abi vajaliku dokumentatsiooni koostamisel ning igakülgset tuge edaspidises tegevuses.

Finance Plus peamised tegevusvaldkonnad on:

Ühinguõigus

 • äriühingute asutamine
 • osakapitali vähendamine ja suurendamine ning oma osade omandamine
 • negatiivse omakapitali suurendamine
 • nõustamine juhtkonna kohustuste ja vastutuse osas, s.h. juhtorganite lepingute koostamine
 • kohustuslike registrite pidamine ja protokollide koostamine
 • juhatuse ja üldkoosolekute jaoks kohustuslike dokumentide koostamine, koosolekute protokollimine
 • kõikide vajalike teatiste, aruannete, vormide, deklaratsioonide ja avalikustamisele kuuluvate otsuste esitamine äriregistritele
 • osaühingu likvideerimine

Tööõigus

 • töölepingute koostamine juhtivtöötajatele, tüüplepingute koostamine töötajatele
 • töösuhtejärgsed lepingulised kitsendusklauslid, konfidentsiaalsus- ja konkurentsikeeldu puudutavad küsimused
 • mitteresidentide nõustamine tööseadusandluse alal, rahvusvaheliste juhtivtöötajate sotsiaalkindlustus ja maksude planeerimine
 • soodustused ja hüvitised, maksu- ja sotsiaalkindlustuse käsitlemine
 • töölepingute lõpetamine, koondamine
 • töövaidlused

Pankrotiõigus

 • võlgade ajatamine
 • pankrotihoiatuste ja pankrotiavalduste koostamine
 • võlausaldajate ja võlgnike nõustamine nii pankrotimenetluse ettevalmistamisel kui ka pankrotimenetluse vältel

Lepinguõigus

 • kasutuslepingud – üürilepingud, rendilepingud, laenulepingud, tasuta kasutamise lepingud
 • võõrandamislepingud – müügilepingud, vahetuslepingud
 • teenuse osutamise lepingud – käsunduslepingud, töövõtulepingud, juhatuse liikme lepingud
 • käenduslepingud ja garantiikirjad

Lisainformatsiooni saamiseks võta meiega ühendust alari@financeplus.ee

Küsi hinnapakkumist

Alari Ossa

Partner

Täida allolev vorm või võta ühendust meie tegevjuhiga alari@financeplus.ee

Finance Plus OÜ Registrikood 11467907

Fr. R. Faehlmanni 5, 10125 Tallinn, Eesti