Juriidiline nõustamine

Pakume juriidilist nõustamist väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. Lisaks pakume alustavatele ettevõtetele abi vajaliku dokumentatsiooni koostamisel ning igakülgset tuge edaspidises tegevuses.

Finance Plus peamised tegevusvaldkonnad on:

Ühinguõigus

– äriühingute asutamine
– osakapitali vähendamine ja suurendamine ning oma osade omandamine
– negatiivse omakapitali suurendamine
– nõustamine juhtkonna kohustuste ja vastutuse osas, s.h. juhtorganite lepingute koostamine
– kohustuslike registrite pidamine ja protokollide koostamine
– juhatuse ja üldkoosolekute jaoks kohustuslike dokumentide koostamine, koosolekute protokollimine
– kõikide vajalike teatiste, aruannete, vormide, deklaratsioonide ja avalikustamisele kuuluvate otsuste esitamine äriregistritele
– osaühingu likvideerimine

Tööõigus

– töölepingute koostamine juhtivtöötajatele, tüüplepingute koostamine töötajatele
– töösuhtejärgsed lepingulised kitsendusklauslid, konfidentsiaalsus- ja konkurentsikeeldu puudutavad küsimused
– mitteresidentide nõustamine tööseadusandluse alal, rahvusvaheliste juhtivtöötajate sotsiaalkindlustus ja maksude planeerimine
– soodustused ja hüvitised, maksu- ja sotsiaalkindlustuse käsitlemine
– töölepingute lõpetamine, koondamine
– töövaidlused

Pankrotiõigus

– võlgade ajatamine
– pankrotihoiatuste ja pankrotiavalduste koostamine
– võlausaldajate ja võlgnike nõustamine nii pankrotimenetluse ettevalmistamisel kui ka pankrotimenetluse vältel

Lepinguõigus

– kasutuslepingud – üürilepingud, rendilepingud, laenulepingud, tasuta kasutamise lepingud
– võõrandamislepingud – müügilepingud, vahetuslepingud
– teenuse osutamise lepingud – käsunduslepingud, töövõtulepingud, juhatuse liikme lepingud
– käenduslepingud ja garantiikirjad

Lisainformatsiooni saamiseks võta meiega ühendust alari@financeplus.ee

Küsi hinnapakkumist

Velvo Vaht

Partner/konsultant

Täida allolev vorm või võta ühendust meie tegevjuhiga velvo@financeplus.ee