E-residentsus

2. juuli 2023

E-residentsus on välismaalastele riigi poolt väljastatud digitaalne identiteet, mis on loodud isiku kodakondsusjärgse riigi identiteedi alusel. E-residendile antakse välja e-residendi digi-ID.

E-residendi digi-ID on loodud võimaldamaks välismaalastel osaleda Eestis nii eraõiguslikus kui ka avalik-õiguslikus toimetamises. Seejuures ei ole tähtis, mis on e-residendi füüsiline asukoht.

E-residendina digi-ID omamine ei anna Eestis elamisõigust.

Isikud, kellel on Eesti e-teenuste kasutamiseks põhjendatud huvi, võivad saada e-residendi digi-ID, kui:

 • nad on Eestis elamisloa ja elamisõiguseta välismaalased;
 • nad ei viibi Eestis välismaalasena rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse alusel ega oma Politsei- ja Piirivalveameti poolt väljastatud elamisloakaarti või kehtivat isikutunnistust.

Välismaal oleval Eesti kodanikul, kellel on õigus saada Eesti isikut tõendav dokument, ei ole võimalik saada e-residendi digi-ID-d.

E-residendi digi-ID, mis on välja antud alates 1. maist 2018, on kehtivusajaga 5 aastat.

E-residentsuse kasu Eestile

 • Eesti mõjukus innovaatilise digiriigina suureneb
 • Eesti ettevõtlusruum mitmekesistub ja võimestub
 • Eesti riigi maksutulu kasvab

E-residentsus võimaldab Eestisse jõuda ülemaailmsetel äridel ja andekatel inimestel, kes meie ärikeskkonda aktiivsemaks muudavad. Nad loovad juurde töökohti ja võimaldavad kohalike ettevõtete internatsionaalset konkurentsivõimet kasvatada. Tänu e-residentidele kasvavad siinsed Eesti ettevõtted.

Kuidas saada e-residendiks

E-residentsust tuleb taotleda internetis.

Vaja on esitada vajalikud dokumendid:

 • koopia oma koduriigi isikutunnistusest;
 • passipilt;
 • motivatsioonikiri;
 • Visa või Mastercard andmed.

Seejärel tuleb maksta riigilõiv 100-120 eurot.

Taotlus vaadatakse läbi 3-8 nädala jooksul ning selle aja sees tehakse isikule taustauuring.

Kui taotlus kinnitatakse, siis saab oma digi-ID kaardi kätte Eestis Politsei- ja Piirivalveameti teenindusbüroost või mujal Eesti saatkondades, konsulaaresindustes või muu teenusepakkuja väljastuspunktis (võivad lisanduda teenustasud).

Kättesaamisel on tarvis võtta kaasa oma riigi poolt väljastatud isikutunnistus, mis sai ka taotlemisel esitatud. Lisaks tuleb anda oma sõrmejäljed.

Mida saab välismaalane e-residendi digi-IDga teha?

E-residendi digi-ID on välisriikide kodanike jaoks võimalus turvaliselt pääseda ligi Eesti riigi e-teenustele. Isik, kellel on e-residendi digi-ID kaart saab osaleda nii eraõiguslikes kui avalik-õiguslikes toimetustes, milleks on vajalik Eesti isikutunnistus. Samuti saab ta kasutada digiallkirjastamise võimalust. E-residendi digi-ID võimaldab teha toiminguid vaid e-teenuste kaudu.

E-residendid saavad asutada Eestis ettevõtteid ning lihtsasti nendega toimetada, isegi kui nad ei viibi Eestis.

Ka Euroopa Liidu välistest riikidest pärit ettevõtjad saavad Eestis äriühinguid asutada ning korraldada oma toimetusi Euroopa Liidu siseselt.

E-residendid saavad kasutada Eesti internetipankasid, esitada maksudeklaratsioone ja kasutada digiallkirjastamise võimalusi.

Ära tuleb mainida, et e-residentsus ei ole võrdväärne Eestis elamise õigusega, Eestisse sisenemisega ega anna Eestis maksuresidentsust. E-residendi digi-ID-d ei saa kasutada füüsilise isikut tõendava dokumendina.

Kuidas asutada ettevõtet elektrooniliselt?

E-residendil on samasugune võimalus asutada elektrooniliselt Eestis ettevõtet nagu Eesti kodanikel. Seda saab teha e-äriregistris.

E-residentsus ja maksud

Eesti on allkirjastanud lepingud mitmekümne teise riigiga, et vältida topeltmaksustamist. Seejuures tuleb silmas pidada, et e-residentsus Eestis ei ole automaatne vabastus muude riikide poolt maksustamisest.

Eesti maksuseaduste poolest on e-resident tegelikult mitteresident, kelle puhul Eestis maksustatakse Eestis omandatud tulu. Kuna e-residendi äriühingut on võimalik juhtida ka välisriikidest, siis võib äriühing olla ka mõne teise riigi maksukohuslane.

Virtuaalne turuplats

Virtuaalne turuplats on loodud toetamaks Eesti ettevõtete eksporti. Virtuaalse turuplatsi meeskond töötab selle kallal, et teha e-residentide elu lihtsamaks. Nad kontrollivad turuplatsil olevate ettevõtete usaldusväärsust. Seetõttu on ka turuplatsil mitteolevate ettevõtetega koostöö tegemine riskantsem.

E-residentsus lõi virtuaalsel turuplatsil olevate ettevõtete jaoks toimiva kliendibaasi.

Virtuaalse turuplatsiga liitujatena oodatakse Eesti ettevõtteid, kes soovivad aidata e-residentidel oma ettevõtteid arendada.

Ka Finance Plus on e-residentide turuplatsil esindatud. Pakume e-residentidele enamasti raamatupidamise teenuseid, aitame asutada ettevõtteid ning pakume juriidilist nõustamist ja maksunõu.

Rohkem infot: E-resident marketplace.

Põhjused, miks liituda e-residentide virtuaalse turuplatsiga

E-residentide kogukond on kasvanud kiiresti ning see omakorda on kasvatanud vajadust mitmete teenuste järele. See pakub Eesti ettevõtetele mitmesuguseid ärivõimalusi. E-residentide poolt tahetakse sisse osta raamatupidamisteenuseid, juriidilist nõustamist, pangateenuseid ja palju muud.

 • Suurepärane võimalus laiendada oma ettevõtte konkurentsivõimet rahvusvaheliselt
 • Võimalus aidata kaasa oma ettevõtte arengule ning kasvatada oma ettevõtte käivet
 • Saab anda oma panuse, et arendada Eestis maailmatasemel äriteenindussektorit
 • Innovaatiliste toodete loomine äriteenindussektoris
 • Tee uute kliendisegmentideni
 • Oma ettevõtte ülemaailmse võrgustiku avardamineKuidas turuplatsiga liituda?

Virtuaalse turuplatsiga liitumine on lihtne. Täita tuleb liitumisvorm ning esitada paar soovitust varasematelt klientidelt, kes on e-residendid ning soovitused peavad olema ka digiallkirjastatud.

Seejärel tehakse ettevõttele korralik taustauuring, sest tahetakse veenduda, et ettevõte kindlasti turuplatsile sobiks.

Küsi hinnapakkumist

Alari Ossa

Partner

Täida allolev vorm või võta ühendust meie tegevjuhiga alari@financeplus.ee

Finance Plus OÜ Registrikood 11467907

Fr. R. Faehlmanni 5, 10125 Tallinn, Eesti