Ettevõtte asutamine Eestis

Meie teenused

Pakume Eestis äriühingute asutamisega seotud teenuseid ja valmis äriühinguid. Abistame kliente äritegevusega seotud dokumentide koostamisel, avalduste ja taotluste esitamisel ning asjaajamisel Eesti ametiasutustes. Võtame kogu ettevõtte asjaajamise mugavalt enda kanda. Meie poole võib pöörduda kõikides ühingu (OÜ, AS, MTÜ, FIE jne) ostmist, müümist ja registriandmete muutmist puudutavates küsimustes, et ettevõtte asutamine toimuks võimalikult kiirelt ja sujuvalt.

Osaühingu (OÜ) asutamine

Osaühingu asutamine on võimalik nii sissemakseta kui ka sissemakstud osakapitaliga. Eraisikutele, kes soovivad koheselt alustada äritegevust Eestis, pakume valmis osaühinguid osakapitali sissemakseta.

Minimaalne osakapitali sissemakse 0,1 eurot tuleb osanikel sisse maksta hiljemalt nõude esitamisel osakapitalita osaühingu vastu või kui soovitakse osanikele dividende tasuda. Valmis osaühingutele on võimalik avada Eesti pangas arveldusarve ning äritegevust saab alustada koheselt pärast osaühingu omandamist.

Aktsiaseltsi (AS) asutamine

Aktsiaseltsi vorm sobib hästi suurematele ettevõtetele. Aktsiaseltsi asutamiseks on nõutav minimaalne osakapital 25 000 eurot. See ettevõtte vorm võimaldab aktsiate avalikku kauplemist ja nõuab regulaarseid auditeid ettevõtetelt, mis ületavad teatud finantsilisi piire. See on ideaalne ettevõtetele, kes soovivad ligipääsu kapitaliturgudele, pakkudes suuremat usaldusväärsust ja rangeid juhtimisnõudeid, mis omakorda tõmbavad paremini ligi investoreid ja sidusrühmasid.

Mittetulundusühingu (MTÜ) asutamine

Mittetulundusühingu vorm on loodud organisatsioonidele, kes keskenduvad sotsiaalsetele, hariduslikele, teaduslikele, kultuurilistele või heategevuslikele tegevustele, ilma eesmärgita oma liikmetele tulu teenida. MTÜ loomine on kasulik sotsiaalse mõjuga organisatsioonidele, pakkudes teatud maksuvabastusi ja näidates usaldusväärsust ka rahastajatele. Majandustegevusest saadud kasum peab toetama mittetulunduslikke eesmärke, edendades nende algatuste jätkusuutlikkust ja kasvu. See struktuur on ideaalne edendamaks selliseid kogukonnapõhiseid projekte, mis on suunatud avalikule hüvele.

Füüsilisest isikust ettevõtjaks (FIE-ks) registreerimine

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) vorm on mõeldud isikutele, kes juhivad ise oma äritegevust. FIE-ks registreerimisel puudub nõutav osakapital. Selle struktuuri eelised on lihtne registreerimine ja minimaalsed nõuded, muutes selle sobivaks üksikettevõtjatele või spetsialiseeritud teenuste pakkujatele. Siiski peaksid FIE-d arvestama piiramatu vastutuse riskiga, kuna ärikohustuste eest vastutatakse isiklike varadega.

Välisriigi äriühingud

Välisriigi äriühingutele, kes soovivad koheselt alustada äritegevust Eestis läbi tütarettevõtte, pakume valmis osaühinguid sissemakstud osakapitaliga.

Korraldame vajadusel välismaal väljaantud dokumentide notariaalselt kinnitatud tõlked vastavalt Eesti äriregistri nõuetele. Välisriigi äriühingu tütarettevõtte asutamisel Eestis on vajalik emaettevõtte registrikaardi notariseeritud tõlge eesti keelde. Esindame soovi korral klienti äriühingu asutamistoimingute tegemisel volikirja alusel.

Lisaks äriühingute asutamisele ja valmisfirmade müügile saab meie juurest soovi korral ettevõttele raamatupidaja ja juristi, kes ettevõtte aruandluse ja asjaajamise mugavaks teevad.

Finance Plus OÜ poolt pakutavad teenused on loodud kiirust ja mugavust hindavale kliendile, kelle jaoks on oluline saada kogu äriks vajalik tugi ühest kohast.

Miks asutada ettevõte Eestis?

Eesti on ettevõtluseks ideaalne paik tänu oma strateegilisele asukohale Euroopas, innovatsioonile ja välisinvesteeringutele, samuti tänu e-residentsuse võimalusele, mis võimaldab mitteresidentidel asutada ja juhtida Eesti ettevõtteid digitaalselt.

Arenenud digitaalne ökosüsteem

Eesti pakub ülemaailmselt kõrgel tasemel IT-infrastruktuuri. Riik pakub tugevat digitaalset ökosüsteemi selliste tööriistadega nagu digitaalsed ID-kaardid, e-residentsus ja digitaalsed allkirjad ning kõikehõlmavaid e-teenuseid, sealhulgas e-pank ja elektrooniline maksude deklareerimine. Selline infrastruktuur lihtsustab administratiivprotsesse, võimaldades ettevõtetel tegutseda efektiivselt ja minimaalse bürokraatiaga.

Maksusoodustused

Eesti maksusüsteem on kujundatud ärikasvu toetamiseks, mida rõhutab selle 0% ettevõtte tulumaksumäär jaotamata kasumilt. See võimaldab ettevõtetel oma kasumit uuesti investeerida ilma kohest maksukohustust tekitamata, mis loob ideaalse keskkonna ettevõtte laienemiseks. Lisaks on ettevõtetele kasulikud pakutavad käibemaksutagastused ja mitmesugused muud algatused, mis on suunatud innovatsiooni ja investeeringute soodustamisele.

Ligipääs Euroopa turule

Euroopa Liidu liikmena on Eesti väravaks ulatuslikule Euroopa turule, võimaldades takistusteta ligipääsu üle 450 miljoni tarbijaga turule. See avab uued võimalused kaubanduseks ja investeeringuteks.

Tugev õigusraamistik

Eesti õigussüsteem on läbipaistev, järjepidev ja kooskõlas Euroopa normidega, pakkudes lihtsat ärikeskkonda. Olemas on selged regulatsioonid ja õigusnormid, mis lihtsustavad vastavuse, intellektuaalomandi õiguste kaitse ja vaidluste lahendamist, kaitstes nii kohalike kui ka rahvusvaheliste ettevõtjate huve.

Kuidas toimib ettevõtte asutamine Eestis?

Ettevõtte asutamine Eestis on lihtne, kui seda on hoolikalt planeeritud ja astutakse õigeid samme. Üks esimesi samme ettevõtte registreerimisel on tegevusloa või litsentsi vajalikkuse väljaselgitamine. Alati ei ole seda vaja, kuid on tegevusalasid, millele kehtivad erinõuded. Kui see on eelnevalt selgeks tehtud, siis kulgeb ettevõtte asutamine sujuvalt ja vastavalt seadusele.

Äriregistrisse kandmine

Äriühingu või FIE registreerimisel on oluline määratleda selle põhitegevusala. Valikus tuleks lähtuda Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist (EMTAK), mis on jagatud viieks tasemeks. Tegevusala muutudes on oluline registripidajat sellest teavitada.

Ärinimi ja ettevõtte registreerimine

Äriühingu registreerimisel tuleb määrata ärinimi, mis peab olema unikaalne ja eristuma teistest juba registreeritud nimedest. Äriühingul võib olla ainult üks ärinimi, samas kui FIE-l võib olla mitu, kui neid kasutatakse eri ettevõtete tarbeks. Registreerimine toimub maakohtu registriosakonnas, kas notariaalselt kinnitatud avaldusega või elektrooniliselt Äriregistri ettevõtjaportaali kaudu.

Käibemaksukohuslasena registreerimine

Kui ettevõtte maksustatav käive ületab 40 000 eurot, muutub käibemaksukohuslaseks registreerimine kohustuslikuks. Registreerimine toimub Maksu- ja Tolliametis. Samuti tuleb ettevõttel arvestada töötajate registrisse kandmise ja haigekassa andmetega.

Majandustegevuse register

Erinõuetega tegevusalad nõuavad andmete registreerimist majandustegevuse registris. See on vajalik samm, et tagada tegevuse seaduslikkus ja nõuetele vastavus.

Õiguslik vorm ja ettevõtluse alustamine

Eestis ettevõtte asutamisel on soovitatav vorm osaühing. Seejärel saab ettevõte alustada tegevust, registreerida vajadusel või soovi korral käibemaksukohustuslaseks ja avada pangakontod nii Eestis kui ka välismaal.

Küsi hinnapakkumist

Alari Ossa

Partner

Täida allolev vorm või võta ühendust meie tegevjuhiga alari@financeplus.ee

Finance Plus OÜ Registrikood 11467907

Fr. R. Faehlmanni 5, 10125 Tallinn, Eesti