Raamatupidamine igas suuruses ettevõttele

Raamatupidamise korrektne korraldamine on iga ettevõtte üks tugipunkte, mitte üksnes seadustest tuleneva kohustuse tõttu vaid seepärast, et finantsandmed on olulised indikaatorid ettevõtte üldise arengu analüüsis. Igakuine ülevaade laekumistest, arvetest, muutuvkuludest ja bilansist lubab otsustada ettevõtte edasise käekäigu üle ja teha õigeid juhtimisotsuseid.

Lisaks igapäevasele raamatupidamisele võtame enda peale järgmised tegevused:
– Dokumentide säilitamine/arhiveerimine
– Palgaarvestus
– Lisa- ja puhkusetasude arvestus
– Haiguspäevade arvestus
– Puhkusereservi arvestus
– Maksuametiga suhtlemine
– Haigekassaga suhtlemine

Et teie elu veel lihtsamaks teha:
– Võimaldame asjaajamist üle interneti ning vajadusel toome füüsilised dokumendid teie juurest ise ära.
– Edastame teile iga kuu tabeli oluliste näitajatega, et omaksite ajakohast ülevaadet oma ettevõtte käekäigust. Igakuised finantsnäitajad annavad kiire, kuid hea ülevaate ettevõtte muutujatest.
– Aitame teil kiirelt ja lihtsalt üle tulla. Vajadusel korrastame ning vaatame üle varasemate aastate raamatupidamise.
– Anname tekkinud küsimustele kiired ja professionaalsed vastused. Teie jaoks on olemas terve meie meeskond.
– Nõustame kapitali kaasamisel, äriühingute liitumisel-jagunemisel, vormistame äriühingute täitevorganite otsuseid.
– Juhendame käibemaksukohuslaseks registreerumisel Maksu- ja Tolliametis, sealhulgas aitame mugavalt ja kiirelt tagasi taotleda enammakstud käibemaksu;
– Koostame majandusaasta aruande. Ning juhul kui sõlmite meiega vähemalt aastase koostöölepingu on majandusaastaaruande koostamine teile tasuta.

Küsi hinnapakkumist

Täida allolev vorm või võta ühendust meie tegevjuhiga Velvo@financeplus.ee