Juriidilise aadressi ja kontaktisiku teenus

Juriidilise aadressi ja kontaktisiku teenused kujutavad endast teenust, mis võimaldab registreerida ettevõtteid meie aadressile ning meie saame olla ettevõtte kontaktisikuks ja edastada teile kõik teie teated ja kirjad.

Oleme volitatud pakkuma Eestis juriidilise aadressi teenust ja kontaktisiku teenust ning Politsei- ja Piirivalveamet on väljastanud meile usaldushaldamise ja äriühinguteenuse pakkuja tegevusloa numbriga FIU000378.

Aadressiteenus

Millal kasutada aadressiteenust?

Aadressiteenust kasutatakse tihtipeale siis, kui ei soovita ettevõtte aadressiks määrata oma kodust aadressi. Põhjus seisneb selles, et ettevõtte aadress on avalikult kõigile nähtav.

Iga ettevõtte puhul ei ole vajadust ka eraldi kontori üürimiseks, mille aadressi saaks ettevõtte aadressina kasutada. Eriti just alustavate ettevõtete puhul. Just sellises olukorras tulebki Finance Plus appi!

Aadressiteenus ei kujuta endast kontori rentimise teenust ning ei anna õigust kasutamaks ruume, mille aadressil ettevõte asub.

Aadressi omamise kohustus

Igal Eestis registreeritud ettevõttel on kohustus omada juriidilist aadressi, seda ka siis, kui ettevõtte asutajad ei ole Eesti Vabariigi kodanikud. Kui Eesti ettevõttel on juriidiline aadress välismaal, tuleb määrata kontaktik.

Kontaktisiku teenus

Millal kasutada kontaktisiku teenust?

Kontaktisiku teenus on mõeldud ettevõtetele, mille aadress asub välisriigis. Äriseadustik sätestab, et ettevõttel, mille aadress asub välisriigis, on kohustus määrata omale Eestis kontaktisik. Kontaktisik tuleb registreerida ka äriregistris. Kontaktisiku registreerimisel muutuvad tema aadress ja kontaktandmed ettevõtte ametlikuks aadressiks ja kontaktandmeteks.

Ilma kontaktisikuta ei saa mitteresident Eestis ettevõtet luua. Seda kontrollitakse nii notaris, kui ka ettevõtte registreerimise taotluse juures. Kui kontaktisik puudub, paneb äriregister paika tähtaja, mille jooksul tuleb leida ettevõttele kontaktisik.

Kontaktisiku ülesanne

Kontaktisiku ülesanne on ettevõttele kätte toimetada ettevõtja menetlusdokumente ja ettevõtjale suunatud tahteavaldusi. See tähendab, et kõik ametlikud dokumendid saadetakse kontaktisiku aadressile ning eeldatakse, et kontaktisik edastab teated ettevõttele.

Kontaktisik on ettevõtte esindaja Eestis, aga tema õigused piirduvad vaid ettevõttele adresseeritud dokumentide vastu võtmisega. Ettevõtte nimel tehingud kontaktisiku teenust pakkuv isik teha ei tohi.

Kes võib olla kontaktisikuks?

Kontaktisikuks võib määrata ainult seaduses märgitud asutused. Nendeks on audiitorid, advokaadid, notarid ning äriühingute registripidajad, kellele on antud vastav litsents.

Virtual office, virtual address service, legal address

Küsi hinnapakkumist

Alari Ossa

Partner

Täida allolev vorm või võta ühendust meie tegevjuhiga alari@financeplus.ee

Finance Plus OÜ Registrikood 11467907

Fr. R. Faehlmanni 5, 10125 Tallinn, Eesti