Miten toimintakertomus laaditaan?

15. apr. 2015

Toimintakertomus on yritysjohdon laatima kertomus, jonka tarkoituksena on esitellä yhtiötä ja sen historiaa sekä yhtiön liiketoimintaa, antaen samalla johdon arvio edellisestä tilikaudesta ja ilmoittaen lisäksi tärkeimmät suunnitelmat ja tehtävät seuraavan tilikauden varalle.

Kirjanpitolain mukaan on toimintakertomukseen sisällytettävä seuraavat kohdat:

  • toimialan/toimialojen sekä tarjolla olevien tuotteiden ja palveluryhmien kuvaukset
  • merkittävimmät tilikauden aikana toteutetut ja lähitulevaisuudessa suunnitellut sijoitukset
  • kuvataan toteutettuja ja suunnitelmissa olevia tutkimus- ja kehittämistoimia sekä niiden aiheuttamat kulut
  • tilinpäätöksen laatimisen aikana tapahtuneet merkittävät tapahtumat, jotka saattavat vaikuttaa seuraavien tilikausien tuloksiin

Jos kirjanpitovelvollisen tilinpäätös on toimitettava tilintarkastajalle tilintarkastusta varten, on edellä mainittujen kohtien lisäksi kuvattava myös:

  • toimintaympäristön yleistä kehitystä ja sen vaikutusta liiketoiminnan tuloksiin
  • liiketoiminnan kausiluonteisuutta
  • tärkeimpiä ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia toimintaan
  • tilikautena ja tilinpäätöksen laatimisen aikana ilmenneitä valuuttakurssien muutoksiin, korkomääriin tai pörssikurssien muutoksiin liittyviä riskejä
  • päättyneen ja sitä edeltäneen tilikauden tärkeimpiä suhdelukuja ja niiden laskentamenetelmiä.

Sen lisäksi on tilanteessa, jossa yhtiön omapääoma ei täytä tasepäivänä liiketoimintalain asettamia vaatimuksia, on ilmoitettava, mitä suunnitellaan tehtävän oman pääoman vaadittavan määrän saavuttamiseen.

Omapääoman tulee olla vähintään puolet yhtiöpääomasta ja vähintään yhtiöpääoman vähimmäismäärää 2500 euroa vastaava.

Küsi hinnapakkumist

Alari Ossa

Partner

Täida allolev vorm või võta ühendust meie tegevjuhiga alari@financeplus.ee

Finance Plus OÜ Registrikood 11467907

Fr. R. Faehlmanni 5, 10125 Tallinn, Eesti