E-residentsuse-taotlemine

Abistame oma kliente e-residentsuse taotlemisel ja dokumentide vormistamisel.
Alates 1.detsembrist 2014 võib isikule, kes ei ole Eesti kodanik ega elamisloa alusel Eestis elav välismaalane,anda digi-ID. E-residentsust on võimalik taotleda kõigil välismaalastel, kes soovivad Eesti e-teenuseid kasutada, ja seda nii eraisikutele kui ka ettevõtetele. E-residentsus annab välisriikides elavatele välismaalastele Eesti elanikega sarnased võimalused Eesti e-keskkonnas tegutsemiseks. Näiteks väljast poolt Euroopa Liitu pärit inimesel võimalik luua omale baaskeskus Euroopa Liidus asjaajamiseks – tal on võimalik asutada äriühing Eestis ning osaleda aktiivselt selle juhtimises.

Eesti ID-kaardiga on võimalik, sõltumata asukohast:
– Allkirjastada dokumente
– Asutada Eestis äriühingu
– Teha pangaülekandeid
– Osaleda aktiivselt Eestis registreeritud ettevõtte juhtimises
– Deklareerida Eestis makse

E-residentsuse taotlejad peavad teadma, et tegemist hüve, mitte õigusega. Digitaalne isikutunnistus väljastakse isikule, kellel on seos Eesti riigiga või põhjendatud huvi kasutada Eesti riigi e-teenuseid. Digitaalne isikutunnistus väljastatakse ainult juhul, kui isik on usaldusväärne ja on alust arvata, et ta kasutab digitaalset isikutunnistust heauskselt. Kui Politsei- ja Piirivalveametil tekib kahtlus, et isik võib digitaalset isikutunnistust kuritarvitada, on õigus selle väljastamisest keelduda. Lisaks väljastamisest keeldumisele võib Politsei- ja Piirivalveamet vähimagi kahtluse korral ka digitaalse isikutunnistuse kehtivuse peatada või lõpetada. E-residentsus ei anna välismaalasele ka õiguseid, mida omavad ainult Eesti kodanikud või alalised elanikud (nt hääletada Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse valimistel, kuuluda erakondadesse).

Digi-ID taotlemiseks on vajalikud:
– Taotlusankeet
– Välisriigi isikut tõendav dokument
– Üks värvifoto mõõtmetega 40×50 mm
– Vabas vormis kirjalik selgitus digitaalse isikutunnistuse kasutamise kavatsuse ja selle kasutamise asjaolude kohta
– Riigilõivu tasumist tõendav dokument

Küsi hinnapakkumist

Täida allolev vorm või võta ühendust meie tegevjuhiga Velvo@financeplus.ee