Sähköisen henkilöllisyyden hakeminen (E-residency)

Autamme asiakkaitamme sähköisen henkilöllisyyden hakemisessa ja asiakirjojen laatimisessa.

Henkilölle, joka ei ole Viron kansalainen eikä oleskeluluvalla Virossa asuva ulkomaalainen, voidaan 1. joulukuuta 2014 alkaen hakemuksen nojalla myöntää sähköinen henkilötodistus. Sähköistä henkilöllisyyttä voi hakea jokainen ulkomaalainen, joka haluaa käyttää Virossa tarjolla olevia sähköisiä palveluita ja se voidaan myöntää sekä yksityisille että oikeudellisille henkilöille.

Sähköinen henkilöllisyys antaa ulkomailla asuville ulkomaalaisille samat mahdollisuudet kuin Viron asukkaalla Viron sähköisten palveluiden käyttämiseen. Esimerkiksi EU:n ulkopuolella asuva ulkomaalainen voi perustaa Viroon oman toimipaikan EU:ssa asioimiseen, perustaa tänne yhtiön ja osallistua aktiivisesti sen liiketoiminnan johtamiseen.

Viron henkilökortilla voidaan omasta oleskelupaikasta riippumatta:

– Allekirjoittaa asiakirjoja

– Perustaa yhtiön Viroon

– Tehdä pankkisiirtoja

– Osallistua aktiivisesti Virossa kaupparekisteriin merkityn yhtiön toiminnan johtamisessa

– Laatia Virossa veroilmoituksia

Sähköisen henkilöllisyyden hakijoiden on huomioitava, että kyseessä on etu, ei oikeus. Sähköinen henkilötodistus annetaan henkilölle, jolla on yhteys Viroon tai perusteltu tarve Virossa tarjolla olevien sähköisten palveluiden käyttämiseen. Sähköinen henkilötodistus annetaan vain silloin, kun sen hakija on todettu luotettavaksi henkilöksi ja voidaan edellyttää, että hän käyttää sähköistä henkilötodistusta asianmukaisesti. Jos Viron poliisi- ja rajavartiolaitos epäilee sähköistä henkilötodistusta hakevan henkilön ryhtyvän laiminlyömään henkilötodistuksen käyttöön asetettuja vaatimuksia, hänen hakemuksensa sähköisen henkilötodistuksen antamiseen hylätään. Poliisi voi lisäksi keskeyttää tai peruuttaa jo annetun sähköisen henkilötodistuksen voimassaolon sen käyttöön yhdistettyjen vaatimusten laiminlyömisen johdosta.

Sähköinen henkilöllisyys ei anna ulkomaalaiselle Viron kansalaisen tai maassa vakituisesti asuvien henkilöiden oikeuksia (mm. oikeuksia vaaleihin osallistumiseen, puolueen jäseneksi liittymiseen ym.).

Sähköisen henkilötodistuksen hakemiseen vaaditaan:

– Hakulomake

– Ulkomaalaisen henkilötodistus (kotimaassa annettu)

– Värikuva, mitat 40×50 mm

– Kirjallinen selonteko sähköisen henkilötunnuksen käyttötarkoituksesta ja sen käyttöön liittyvistä seikoista

– Leimaveron maksutosite

 

Pyydä tarjous

Täytä alla oleva lomake tai ota yhteyttä meidän toimitusjohtajaan
Velvo@financeplus.ee