Oikeudellinen neuvonta

Tarjoamme oikeusneuvonta pienille ja keskisuurille yrityksille. Tarjoamme lisäksi aloittaville yrityksille apua tarvittavien asiakirjojen laadinnassa sekä monipuolista tukea liiketoiminnan esiin tulevissa muissa asioissa.
Finance Plus OÜ tärkeimmät toimialat ovat:

Yhtiöoikeus

– yhtiöiden perustaminen
– yhtiöpääoman vähentäminen ja korottaminen sekä omien yhtiöosuuksien lunastaminen
– negatiivisen oman pääoman korottaminen
– neuvonta johdon velvollisuuksien ja vastuun osalta, mm. johtokunnan jäsenten sopimusten laatiminen
– pakollisten rekistereiden hallinnointi ja pöytäkirjojen laatiminen
– hallituksen ja yhtiöjärjestyksen kannalta tarpeellisten asiakirjojen laatiminen, kokousten pöytäkirjojen laatiminen
– kaikkien tarpeellisten tiedoksiantojen, raporttien, lomakkeiden, ilmoitusten ja julkaistaviksi tarkoitettujen päätösten toimittaminen kaupparekisteriin
– rajavastuuyhtiön lakkauttaminen

Työoikeus

– työsopimusten laatiminen johtokunnan jäsenille, työntekijöiden sopimuspohjien laatiminen
– työsuhteen päättymistä seuraavat sopimuspohjaiset rajoituslausekkeet, luottamuksellisuutta ja kilpailukielto koskevat asiat
– ulkomaalaisten toimijoiden neuvonta työlainsäädäntöön liittyvissä asioissa, kansainvälisen yhtiön johtokunnan jäsen sosiaaliturvan ja verotuksen suunnittelu
– etuudet ja korvaukset, verotus- ja sosiaaliturvavakuutuksen käsittely
– työsopimusten irtisanominen, lomautukset
– työkiistat

Konkurssioikeus

– velkojen maksuaikataulujen laatiminen
– konkurssivaroitusten ja konkurssihakemusten laatiminen
– velkojien ja velallisten neuvonta konkurssimenettelyä edeltävissä valmisteluissa ja konkurssimenettelyn aikana

Sopimusoikeus

– käyttösopimukset – vuokrasopimukset, lainasopimukset, maksuttoman käytön sopimukset
– luovutussopimukset – myyntisopimukset, vaihtosopimukset
– palvelun tuottamisen sopimukset – käskemissopimukset, urakointisopimukset, hallituksen jäsenen sopimukset
– takaussopimukset ja takuukirjeet

Lisätietojen saamiseen ota yhteyttä: eili@financeplus.ee

Pyydä tarjous

Täytä alla oleva lomake tai ota yhteyttä meidän toimitusjohtajaan
Velvo@financeplus.ee