Raamatupidamise aastaaruande audit või ülevaatus on kohustuslik raamatupidamiskohustuslasele, kelle aastaaruandes toodud näitajatest vähemalt kaks ületavad alljärgnevaid tingimusi:

Tingimused  Audit    Ülevaatus
müügitulu või tulu  4 000 000 eurot   1 600 000 eurot
varad bilansipäeva seisuga kokku   2 000 000 eurot   800 000 eurot
keskmine töötajate arv 50 inimest 24 inimest

Audit on ka kohustuslik raamatupidamiskohustuslasele, kelle aastaaruandes toodud näitajatest vähemalt üks ületab alljärgnevaid tingimusi:

Tingimused  Audit   Ülevaatus
müügitulu või tulu 12 000 000 eurot     4 800 000 eurot
varad bilansipäeva seisuga kokku   6 000 000 eurot  2 400 000 eurot
keskmine töötajate arv  180 inimest  72 inimest

Raamatupidamise aastaaruande audit on samuti kohustuslik igale aktsiaseltsile, riigiraamatupidamiskohustuslasele, kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sihtasutusele ja riigieelarvest eraldist saavale erakonnale.