Miten toimintakertomus laaditaan?

Toimintakertomus on yritysjohdon laatima kertomus, jonka tarkoituksena on esitellä yhtiötä ja sen historiaa sekä yhtiön liiketoimintaa, antaen samalla johdon arvio […]

Tilintarkastusvelvollisuus

Tilikauden tilinpäätökseen on liitettävä myös tilintarkastajan lausunto, jos yhtiön tilinpäätös on annettava tilintarkastajan tarkistettavaksi. Tilinpäätöksen tilintarkastuksen tai tarkastuksen velvollisuus syntyy […]

Henkilöautot liiketoiminnassa

Henkilöauton liiketoiminnassa käyttämiseen on kaksi vaihtoehtoa: (1) ajoneuvo hankitaan, vuokrataan tai hankitaan leasing-sopimuksella yhtiön nimiin tai (2) omaa henkilöautoa käytetään […]

Käänteinen arvonlisäverotus

EU-jäsenmaiden välisten kauppojen katsotaan olevan yhteisön sisäisten kauppojen eli hankintojen, joiden arvonlisävero on 0 %. Tällaista arvonlisäveroa sanotaan käänteiseksi arvonlisäveroksi, […]

{{calculateTax}}

Henkilöauton reuna-laskin 2018 (kW)


Luontoisetuuksien vero: {{Tax}}€